Posts tagged “hướng dẫn”

Hướng dẫn gửi Video Review sản phẩm OHUI

Bước 1: Vào link http://transfer.pcloud.com
Screen Shot 2016-06-16 at 5.41.16 PM

Bước 2: click vào nút “Add Your Files” để chọn 1 hoặc nhiều file VIDEO cần gửi.
Screen Shot 2016-06-16 at 5.41.22 PM

Bước 3: sau khi chọn được Video cần gửi thì sẽ tới giao diện màn hình:

Screen Shot 2016-06-16 at 5.44.08 PM
Tại bước này cần điền 3 thông tin vào 3 ô:
Send to: admin@ohuivietnam.vn
From: địa chỉ email của bạn (ví dụ: hant@gmail.com)
Message: Các nội dung cần cung cấp cho Admin, ví dụ:
Họ tên: Nguyễn Hà
Số điện thoại: 0988.888.999
Facebook: (Nguyễn Hà) HOẶC đường dẫn địa chỉ Facebook của bạn:
https://www.facebook.com/Thodaimavuong?fref=ts (more…)