Về Chúng Tôi

Đội ngũ OHUI Admin Team tại Việt Nam phụ trách nội dung.

✿ Sản phẩm của tập đoàn LG
✿ Sản xuất tại Hàn Quốc
✿ Chịu trách nhiệm NK và PP ĐỘC QUYỀN: công ty LG Vina Cosmetics

OHUI-Vietnam

www.ohuivietnam.vn
www.facebook.com/ohuivietnam.vn
Hotline: 0908887856
Email: admin@ohuivietnam.vn