WHOO SP Mini size

WHOO SP Mini size

Để phù hợp với điều kiện sống và văn hóa người Việt Nam, LG VINA đã xin phép và được cấp phép bán các sản phẩm size nhỏ hơn trên thị trường.